Tin tức

TƯỢNG ĐIÊU KHẮC KIM LOẠI NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM ĐÀI PHUN NƯỚC TINH TẾ

TƯỢNG ĐIÊU KHẮC KIM LOẠI NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM ĐÀI PHUN NƯỚC TINH TẾ

05/08/2021

So với những chất liệu khác thì tượng đài phun nước bằng đồng có độ bền bỉ theo thời gian. Là một chất liệu tương...

Chi tiết

Tin tức